Vil du bestemme over dit eget liv? Tag et kursus selvbestemmelse

Afadmin

Vil du bestemme over dit eget liv? Tag et kursus selvbestemmelse

At bestemme over sit eget liv, er noget alle mennesker stræber efter. Det er noget alle mennesker burde have lov til. Det er desværre ikke sådan virkeligheden er, men det arbejdes der hårdt på at fikse over hele verden i små og store grupper. Det er et utrolig vigtigt emne, som berør alle mennesker på denne jord. Hvor ville vi være som samfund, hvis vi lod andre bestemme over os? Hvis vi havde tusinder af ligegyldige regler og regulationer kun til besvær for det almindelige menneske? Hvis vi havde en regering, der tog til fjerne lande og drog i krige uden accept fra befolkningen? Krige baseret på løgn og bedrag, for sølle mammon. Hvis vi under illusionen af at have et ”valg” betalte op til 90% skat af vores indkomst, uden at have noget som helst at sige, om hvordan pengene skulle bruges? Hvis vi skulle betale for at leve og bo på en lille blå kugle i et endeløst stort rum? Et liv vi ikke engang selv havde valgt. Hvis vi fik givet illusionen af at have et valg, når der hvert 4. år skulle være såkaldt folketingsvalg, og vælges en ”leder” for det hele samfundet? Vil du have rød eller blå, højre eller venstre? To sider af samme mønt. Én person til at repræsentere alle os. Ikke en verden man ville have lyst til at leve i. Det moderne slaveri og konventionen om selvbestemmelse går ikke ligefrem i hak med hinanden. De evigt aktuelle emner som indrejseforbud, integrationsregler og øvrige tåbelige lovgivninger udfordrer altid konventionen om selvbestemmelse, der lyder som følgende: ”Ingen må bestemme over et andet menneske. Alle mennesker skal leve som de vil. Ja hvis verden nu bare var sådan. Vi kan jo have lov at drømme.

Lær mere på et kursus selvbestemmelse

Health Depression Sadness Mental Health Mental

Hvis man er interesseret i dette yderst vigtige emne, kan man heldigvis læse og lære meget mere lige her på: http://susannebholm.dk/forside/kursus-om-selvbestemmelse/. Her bliver tilbudt et kursus i selvbestemmelse, hvor man paradoksalt nok, kan lære alt om regler og lovgivning i forhold til at være et selvbestemmende menneske. Der er vedrørende regler i den danske grundlov. Der er nogle forskellige internationale konventioner, vi følger her i Danmark. FN har sågar en konvention om rettigheder for personer med handicap. Handicappede er også mennesker. De skal derfor også have nogle rettigheder over hvordan de lever deres liv. Det har de fået lov til. Så nu kan de gøre det. Godt der findes mennesker, som vil give andre mennesker lov til den slags. Retten til privatliv er et andet aspekt af lovgivningerne. Den bliver der desværre heller ikke givet meget for. For hvis man ikke har noget at skjule, hvorfor skulle man så være bange for at blive overvåget? Ja dét og mange andre spørgsmål kan du få svar på, hvis du tjekker et kursus i selvbestemmelse ud. Især kan det være nødvendig information, hvis du er handicappet, eller hvis du kender nogen der er handicappet. Handicappede kan have problemer med at kommunikkere deres egne behov, så derfor er det vigtigt, at have den rigtige viden om, hvordan man bærer sig ad i de forskellige givne situationer. Med samfundets tilstand og den måde mange behandler handicappede og ældre mennesker på, kan det være af yderste vigtighed, desværre.

Om forfatteren

admin administrator